Regeringen förlänger krisstöd till företag

Regeringen skriver i ett pressmeddelande den 11 januari att krisstöd till företag med anledning av covid-19 förlängs.

Regeringen förlänger stödet till företag som får negativa ekonomiska konsekvenser av åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19-pandemin.

Den 11 januari 2022 skriver regeringen i ett pressmeddelande att  omställningsstödet samt omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag aktiveras även för februari 2022. Dessutom kommer takbeloppet för omställningsstödet att höjas. Regeringen har tidigare aviserat att man förbereder en utökning med upp till fyra månader, dvs. perioden december 2021 till och med mars 2022.