Chefsavtal

Om att skriva anställningsavtal för chefer.

Chefsavtal, ett anställningsavtal för personer i företagsledande ställning, ska skrivas utifrån de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet. Dessutom gäller inte LAS för företagsledare, utan vanliga avtalsrättsliga regler. Här får du veta vad ett chefsavtal bör innehålla, varför och vad du ska tänka på.

Innehåll för medlemmar i Fremia

Logga in för att ta del av avtals- eller medlemsspecifikt innehåll på den här sidan.