Vikariat

Vikariat är en tidsbegränsad anställning. Här får du veta vad som gäller för vikariat och vad du behöver tänka på när du anställer någon på vikariat.

Vikariatsanställning är en tidsbegränsad anställning. Förutsättningen för en vikariatsanställning är att den knyts till en viss eller vissa arbetstagares ledighet. En del kollektivavtal tillåter även vikariatsanställning under den tid som en rekrytering pågår. 

Viktigt vid vikariatsanställning

Knyt alltid vikariatet till en namngiven arbetstagares ledighet, och ange samtidigt ett slutdatum för vikariatet. Till exempel med en sån här skrivning: "... under NN:s frånvaro, dock längst till och med ..." Genom ett sådant svävande upphörandevillkor avslutas vikariatet per automatik om den ordinarie arbetstagaren (NN) träder i tjänst före beräknat datum. Då behöver ingen uppsägning av vikarien ske.

Spärr mot för långa vikariat

Det finns en spärr mot för långa vikariatsanställningar. När samma arbetstagare uppnår mer än två års vikariatsanställning, inom de senaste fem åren, hos en och samma arbetsgivare övergår vikariatsanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Det brukar kallas inlasning eller konvertering.

Uppdaterad
för 27 dagar sen