Säsongsanställning

Säsongsanställning är en anställningsform, där arbetsuppgifterna på något sätt är säsongsanknutna, på grund av årstidsväxlingar eller liknande. Anställningen ingås för en säsong i taget och den anställde har rätt att tacka nej till ny säsongsanställning.

Om ny säsongsanställning inte kommer att erbjudas, ska arbetsgivaren senast från den tidpunkt besked lämnas om att ny säsongsanställning inte kommer i fråga ge den anställde – om denne varit säsongsanställd mer än sex månader under de två senaste åren – ett skriftligt besked om detta.

Publicerad
den 22 september, 2015
Uppdaterad
för 12 månader sen