Säsongsanställning

Sedan 1 oktober gäller de nya reglerna för LAS, vilket kan påverka den här informationen. Håll dig uppdaterad om vilka ändringar som berör dig.

Säsongsanställning är en anställningsform, där arbetsuppgifterna på något sätt är säsongsanknutna, på grund av årstidsväxlingar eller liknande. Anställningen ingås för en säsong i taget och den anställde har rätt att tacka nej till ny säsongsanställning.

Om ny säsongsanställning inte kommer att erbjudas, ska arbetsgivaren senast från den tidpunkt besked lämnas om att ny säsongsanställning inte kommer i fråga ge den anställde – om denne varit säsongsanställd mer än sex månader under de två senaste åren – ett skriftligt besked om detta.

Uppdaterad
för 5 månader sen