Anställning efter 67 år

Den 1 oktober tillämpas de nya reglerna för LAS, vilket kan påverka den här informationen. Håll dig uppdaterad om vilka ändringar som berör dig.

Enligt vissa av KFO:s kollektivavtal kan en person som har uppnått den enligt LAS tidigare gällande åldern för avgångsskyldighet (67 år) fortfarande visstidsanställas enligt en särskild anställningsform (67-årsanställning).

67-årsanställningen fanns tidigare även i LAS men togs bort den 1 januari 2020 i samband med att LAS-avgångsåldern höjdes till 68 år och att det särskilda förfarande som krävdes för att avveckla en anställd i samband med 67-årsdagen togs bort (till förmån för en rätt för arbetsgivaren att säga upp en anställd utan krav på saklig grund efter fyllda 68 år).

Uppdaterad
för 2 dagar sen