Anställda från utlandet

Sedan 1 oktober gäller de nya reglerna för LAS, vilket kan påverka den här informationen. Håll dig uppdaterad om vilka ändringar som berör dig.

Speciella regler gäller för anställning av personer från utlandet eller om era anställda ska arbeta utanför Sverige.

En arbetsgivare som anställer en utländsk medborgare är skyldig att kontrollera om den anställde har, eller behöver ha, arbetstillstånd. Sådana tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Arbetsgivaren är även skyldig att kontrollera om tidsbegränsade arbetstillstånd förlängs, om anställningen fortfarande pågår då arbetstillståndet löper ut.

En utländsk medborgare som har permanent uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha arbetstillstånd. EU-medborgare behöver inte heller ha arbetstillstånd. Ytterligare undantag finns för forskare, särskilda yrkesgrupper, vissa länder med mera. Reglerna är komplicerade. 

Den som anställer någon som saknar arbetstillstånd kan dömas för brott mot utlänningslagen. Dessutom kan både fysiska och juridiska personer dömas att betala en sanktionsavgift. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Stationering utomlands

För en arbetstagare som stationeras utomlands längre än en månad ska du före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Du ska även lämna skriftlig information om

  • anställningstiden utomlands,
  • i vilken valuta som lönen betalas,
  • eventuella kontantersättningar eller naturaförmåner,
  • eventuella villkor för hemresa och
  • eventuella villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.
Uppdaterad
för 5 månader sen